Memahami pentingnya user experience (UX) dalam merancang sebuah produk/ service yang digunakan sebagai interface terhadap user dan Customer didalam sistem teknologi digital yang dirancang dalam bentuk User Interface yang tepat guna dan tepat sasaran.